Conferencia-Audición
LA MÚSICA PARA PIANO DE OLIVIER MESSIAEN.

«Aproximació a l´obra per a piano d´Olivier Messiaen» A cargo de Javier Costa y Manuel Carra

Conservatorio Superior de las Islas Baleares.

24 de  Febrero de 2011.